Polityka Jakości

Nasza polityka jakości wynika z założeń misji - Przyjazna Firma w której  to głównymi założeniami jest tworzenie nowych miejsc pracy oraz podnoszenie konkurencyjności gospodarki dolnego śląska.

Polityka ta zakłada aktywne uczestnictwo w poprawie świadczenia jakości usług i zwiększenia zadowolenia naszych klientów oraz stworzenie systemu lojalnościowego w sektorze wybranych branż wchodzących w skład konsorcjum Lafoge. Zakłada ona również usprawnienie przesyłu informacji, zwiększenie szybkości działań i kooperacji pomiędzy firmami wchodzącymi w skład konsorcjum.
Najważniejszym celem polityki jakości naszego konsorcjum jest świadczenie najwyższej jakości usług oraz zadowolenie naszych klientów.


Realizacja wyznaczonych celów gwarantowana jest świadomością kierownictwa jak i również wszystkich pracowników o konieczności zwiększania efektywności każdego z działań prowadzących do powiększania potencjału firm poprzez szukanie nowych, świeżych rozwiązań oraz spełnianie oczekiwań naszych klientów względem poprawy jakości.

© Lafoge 2014
designed by okinet & aLf DeSiGn StUdIo

do góry ↑